Algemene voorwaarden van NieuwsFriesland.nl

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u onze website website URL gebruikt.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de Voorwaarden, dan heeft u geen toestemming om de Service te gebruiken.

Inhoud

Onze Service stelt u in staat om toegang te krijgen tot en te bekijken verschillende soorten inhoud, waaronder tekst, afbeeldingen, video’s, audio en andere materialen (“Inhoud”). U begrijpt en stemt ermee in dat de Inhoud eigendom is van NieuwsFriesland.nl en/of haar licentiegevers, en beschermd wordt door toepasselijke auteursrechtwetten en andere intellectuele eigendomsrechten.

U mag de Inhoud alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bekijken en gebruiken. U mag de Inhoud niet op enige wijze distribueren, wijzigen, publiceren, reproduceren, decompileren, demonteren of reverse-engineeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuwsFriesland.nl.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat de informatie die u verstrekt accuraat, volledig en actueel is op het moment van registratie. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, inclusief uw wachtwoord, en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw account.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of services van derden die niet eigendom zijn van of worden beheerd door [naam van de website]. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies die is veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke websites of services.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade, waaronder verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service of enige inhoud die wordt weergegeven op de Service.

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin NieuwsFriesland.nl is gevestigd, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen van kracht.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving aan te passen of bij te werken. Elke wijziging wordt van kracht zodra deze op deze pagina wordt gepubliceerd.

Uw voortgezette gebruik van de service na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met de herziene voorwaarden.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Laatst bijgewerkt op: 24-03-2023