in

Nieuwe poëzietegel met strijdbaar gedicht van Fedde Schurer voor de Leeuwarder rechtbank

“Het was een markant punt in de strijd voor de emancipatie voor het Fries”, zegt Johanneke Liemburg, biograaf van Fedde Schurer. “Het heeft geleid tot wetgeving voor de positie van het Fries in de Nederlandse rechtsstaat.” Bij de herdenking van 50 jaar Kneppelfreed in 2001 kwam Arno Brok, toen wethouder van cultuur van Leeuwarden, met het voorstel om Schurer een poëzietegel te geven. Op de tegel staat de volgende tekst: “Lit dan krûpe dat net gean doar, lit dan bûge dat net stean doar, dy’t net krûpen learde giet, dy’t fan bûgjen frjemd bleau stiet, heech it hert heech de kop, Frysk bloed tsjoch op. ” “Dit gedicht past goed bij de manifestatie van Kneppelfreed. Ik snap daarom dat er in 2002 voor dit gedicht is gekozen. Maar in deze tijd zou ik liever voor het kwatrijn van Schurer over de liefde hebben gekozen”, zei Liemburg in haar toespraak. “Leavje dyn neiste mei dyn hiele hert, leavje dyn alderneiste en freegje net, beachtsje it blinken fan dyn flechtige stûnen, haw leaf haw leaf, want moarn is it te let.” President Fred van der Winkel van de rechtbank Noord-Nederland was ook aanwezig bij het onthullen van de poëziesteen. Er is nog steeds discussie en af en toe ook wel ergernis over het gebruik van het Fries voor de rechtbank, maar volgens Van der Winkel wordt daar hard aan gewerkt. “Het bord aan de gevel krijgt binnenkort een Friese tekst”, zegt Van der Winkel. “We gaan niet alleen het bord aan de gevel veranderen, we zijn veel groter aan het kijken wat we kunnen verbeteren voor het Friestalige.”

Bron: Omrop Fryslân

Heerenveentrainer Kees van Wonderen: “Wedstrijd tegen PSV is een mooie test”

Spectaculaire rentree brengt Olivier van de Voort naar de Paralympische Spelen: “Klein beetje trots”