in

Aantal oude Friese bladen gedigitaliseerd: van landbouw tot arbeidersstrijd

Daarnaast zijn er ook tientallen edities van ‘Arm Friesland’ toegevoegd, een weekblad voor de arbeiderspartij. Dit blad werd in 1899 opgezet door en stond onder redactie van de bekende socialist Pieter Jelles Troelstra. Het was een propagandablad dat opkwam voor het ‘arbeidend deel des volks in zijn klassenstrijd tegen grond- en geldkapitalisten.’Verder zijn er ook een paar jaargangen van ‘Dr. Staring’s Friesche Landbouw Almanak’ gedigitaliseerd. Alle publicaties zijn doorzoekbaar gemaakt.Delpher laat ook de mogelijkheid toe om externe krantenbanken aan het platform te koppelen. Onlangs is ook die van het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân (cultuurhistorisch centrum De Tiid) bij Delpher gekomen.In hun Periodieken-databank zijn het ‘Sneeker Nieuwsblad’ (1846-1980 ), het ‘Bolswards Nieuwsblad’ (1882-1980) en ‘Friso’ (1893-1980) te vinden.

Bron: Omrop Fryslân

Gedeputeerde wil Joost op Songfestival en hoopt met video ‘ekstra pûst’ te geven

Clubtopscorer Smit moet bij Cambuur plaatsmaken voor Uldrikis