in

Favorieten maken geen fouten in eerste omloop | Titelverdediger ook door

De partij tussen Exmorra en Achlum heeft anderhalf uur geduurd, maar is nu eindelijk gedaan.Melle Talsma, Harmen Zijlstra en Rudmer Faber uit Achlum winnen uiteindelijk met 5-5 6-4 van Exmorra met Redmer Abma, Kyano van Swinden Koopmans en Stijn Feenstra.Ook Raerd, het partuur dat vorig jaar de finale verloor, is door naar de tweede omloop. Jens Kooistra, Sybrand Veldhuis en Jilmer Foppe Drijfhout hebben Balk met Pieter Haantjes, Sverre Stobbe en Cees Dedmer Kramer met 5-2 6-2 verslagen.

Bron: Omrop Fryslân

Het ijs ligt weer in Thialf en dat kost de baan geen geld

LIVE: Kijk hier naar de 121ste Freulepartij in Wommels