in

Emotie bij Freulewinnaar Dronryp | Leeuwarden verliest finale

De partij tussen Exmorra en Achlum heeft anderhalf uur geduurd, maar is nu eindelijk gedaan.Melle Talsma, Harmen Zijlstra en Rudmer Faber uit Achlum winnen uiteindelijk met 5-5 6-4 van Exmorra met Redmer Abma, Kyano van Swinden Koopmans en Stijn Feenstra.Ook Raerd, het partuur dat vorig jaar de finale verloor, is door naar de tweede omloop. Jens Kooistra, Sybrand Veldhuis en Jilmer Foppe Drijfhout hebben Balk met Pieter Haantjes, Sverre Stobbe en Cees Dedmer Kramer met 5-2 6-2 verslagen.

Bron: Omrop Fryslân

Liveblog Dronryp en Leeuwarden strijden om Freulewinst

Germ Terpstra springt in IJlst bij de junioren verder dan de senioren