in

Q&A met kaatsanalisten over de PC: “Triemstra is de Djokovic van het kaatsen”

Van Beem: “Er is niet één favoriet, maar als ik het nu moet zeggen, zet ik toch mijn geld op Van der Bos. Misschien heeft dat ook wel met het sentiment te maken, dat de druk nu weg is. Omdat Triemstra nu de nummer één in het eeuwige klassement. Van der Bos is in vorm en dat is bepalend voor het partuur. Die kan het ook voor je verliezen, maar over het algemeen wint hij het voor je.””De koning wordt een opslager. In dit geval zijn dat de drie beste kaatsers van deze drie parturen.”Van Beem: “Dan zou ik de parturen van Bergsma en Johannes van der Veen zeggen. Als ze in die parturen alle drie een keer goed zijn, dan kunnen ze voor een verrassing zorgen.”Van der Woud: “Het partuur van Van der Veen. De opslager is zeer degelijk, bijna foutloos. En ze hebben als partuur een paar keer laten zien dat ze erbij horen.”Van Beem: “Haye Jan Nicolay of Paul Dijkstra. Dijksta had laatst in Huizum een tweede prijs, maar ze zijn wel wat wild.”

Bron: Omrop Fryslân

Parazwemster Liesette Bruinsma pakt zilveren medaille op WK in Manchester

Heerenveen haalt rechtsback van Feyenoord, Zweedse doelman op proef