in

KNKB trekt experiment met kortere wedstrijden voorlopig in na protesten

De KNKB gaat dit jaar niet meer experimenteren met kortere wedstrijden in het juniorenkaatsen. Die beslissing heeft de bond genomen ‘in belang van de kaatssport’.Veel junioren hadden aangegeven dat ze de wedstrijd van komende vrijdag in Bolsward niet zouden kaatsen uit protest. Slechts tien kaatsers hadden zich aangemeld, terwijl de organisatie in Bolsward er minstens 24 wil.Het experiment hield in dat er kortere eersten worden gekaatst: niet meer 2, 4, 6, eerst; maar 2, 4, eerst. Op de juniorenpartij van 19 mei in Makkum is er voor de eerste keer zo gekaatst.Toen kwamen de protesten. Sommige kaatsers zeiden dat ze nauwelijks op het veld hebben gestaan. Bovendien komt de tweede opslager veel minder aan bod.Omdat het aantal aanmeldingen voor de wedstrijd in Bolsward zo achterbleef, wordt er nu volgens de reguliere puntentelling gekaatst. De mogelijkheid om aan te melden sluit woensdag om 18.00 uur.Maandag 19 juni organiseert de KNKB een avond om het experiment te evalueren. Dan worden de juniorenkaatsers gevraagd welke mogelijkheden zij zien om de kaatssport te verbeteren.

Bron: Omrop Fryslân

LDODK prolongeert noordelijke bekertitel – Omrop Fryslân

DHSC-speler voor vijftien maanden geschorst na knock-out slaan van speler VV Buitenpost