in

Iepen Doar(p) krijgt een vervolg waarvoor Sjoerd Litjens een Fries dorp zoekt

Het was een succes: bijna alle inwoners van het dorp openden de deuren om hun verhaal te vertellen. Het leverde een reeks van 129 verhalen op, die te beluisteren, te bekijken en te lezen waren. Omrop Fryslân zond destijds de verhalen ook uit.De levensverhalen van de inwoners vormden een biografie van het dorp. Het liet zien waarom de bewoners van het dorp woonden waar ze woonden. Achter elke voordeur vond Litjens een boeiend verhaal. Het project werd daarmee ook een tijdsdocument en een ode aan ‘De Wâl’, het dorp waar Litjens op zijn zesde naartoe verhuisde vanuit Amsterdam.Maar daar blijft het niet bij, wat Litjens betreft, want er komt een vervolg: “SAVE. Dat staat voor Stories from the Archipelago of Villages in Europe. Kortgezegd zijn dat verhalen van een groep dorpen in Europa.””Dit zat al een tijdje in het vat. Toen we in 2018 klaar waren met Iepen Doar(p) was er eigenlijk al de ambitie om te kijken of het over de grens kon”, vertelt Litjens.Hij wil daar drie dorpen bij betrekken waar in de nasleep van LF2018 uitwisselingen tussen jongeren mee plaatsvonden. Het gaat om Hopovo (Servië), Praputnjak (Kroatië) en Zapyskis (Litouwen): uit elk van de dorpen moeten 50 verhalen worden gehaald.”De afgelopen vijf jaar hebben we veel contact gehad, er zijn al journalisten in die dorpen die wat onderzoek hebben gedaan. Het idee is dat die mensen daar doen wat we hier in Fryslân hebben gedaan.” Dat betekent dat Litjens zelf die kant niet op hoeft: “Ik blijf mooi in Fryslân.”De bedoeling is dat het project in 2024 begint en dat de verhalen in 2025 bij de volgende editie van de culturele manifestatie Arcadia worden gepresenteerd.Naast de drie buitenlandse dorpen moet er ook weer een Fries dorp aan worden toegevoegd. Litjens zoekt daarom nog een dorp, of beter gezegd: een Fries die bereid is om de kar te trekken. Die persoon moet een contactpersoon voor de organisatie zijn, maar ook de ‘vertrouwenspersoon’ die het dorp kan enthousiasmeren.

Bron: Omrop Fryslân

Honderdduizend fans huldigen Sipke Hulshoff en Feyenoord: “Echt grandioos om mee te maken”

Door kunstwerken van wol kunnen straks vogels worden gespot bij Sandfirden